Information till fristående aktörer

Denna webbplats riktar sig till fristående aktörer som arbetar yrkesmässigt med reparation och underhåll av Volvo-bilar. Den är avsedd att tillhandahålla information om Volvo Car Corporation's verkstadssystem. Här finns även systemkrav och dokument med anvisningar om hur man köper, installerar och använder VIDA (Vehicle Information and Diagnostics for Aftersales).

Innan du beställer ett VIDA-abonnemang, bekanta dig med innehållet som presenteras på denna webbplats.