VIDA Admin

VIDA Admin is inbegrepen bij de installatie van VIDA en wordt gebruikt voor het registreren van gebruikers, installaties en abonnementen voor VIDA-toepassingen. VIDA Admin maakt ook de licentiesleutel aan die wordt opgehaald om een VIDA-installatie te activeren. VIDA Admin wordt door VIDA-administrators gebruikt voor het instellen van taal, computer en functies voor VIDA-gebruikers.

Het helpbestand voor VIDA Admin wordt geopend door linksboven in VIDA Admin op knop HELP te klikken.