Autocommunicatie

Voor het uitlezen van diagnostische informatie, storingzoeken en het downloaden van software moet de auto via autocommunicatieapparatuur zijn aangesloten op het VIDA-werkstation. De communicatieapparatuur verzorgt de overdracht van berichten tussen het werkstation en de juiste ontvangers in de auto. Denk eraan dat deze apparatuur niet is inbegrepen bij het VIDA-abonnement. Deze moet apart worden aangeschaft.

Autocommunicatie voor op het VDS-protocol gebaseerde auto's
Op het VDS-protocol* gebaseerde auto's ondersteunen autocommunicatie via ethernetkabel. Een autocommunicatie-instrument zoals DiCE is niet nodig. DiCE en J2534-apparaten worden nog steeds ondersteund, maar met deze apparaten kan de communicatie erg traag zijn. De ethernetkabel wordt vanaf de ethernetingang van het VIDA-werkstation via een VOE (Volvo OBD naar ethernet)-adapter aangesloten op de OBD-connector van de auto. Deze adapter is een speciaal Volvo-gereedschap met nummer 9513062.

Autocommunicatie voor op het D2GGD-protocol gebaseerde auto's
Voor op het D2GGD-protocol** gebaseerde auto's adviseert Volvo Car Corporation het gebruik van het autocommunicatie-instrument DiCE. Een DiCE-eenheid is verkrijgbaar bij erkende Volvo-dealers. DiCE verzorgt de informatieoverdracht tussen VIDA en de auto via Bluetooth of een USB-kabel. Van tijd tot tijd zullen DiCE-eenheden een update nodig hebben met nieuwe software (ook wel firmware genoemd). De update wordt uitgevoerd via VIDA. De DiCE-eenheid moet worden aangesloten op een voeding van 12 V of een auto en op de VIDA-computer via een USB-kabel.

Andere communicatietools voor aftermarket-toepassingen worden door Volvo Car Corporation niet getest of gecertificeerd. Op het D2/GGD-protocol gebaseerde Volvo-auto's zijn echter wel compatibel met andere gestandaardiseerde J2534-apparaten.

Zie VIDA Help (beschikbaar in VIDA) voor meer informatie over autocommunicatie. Meer informatie over de benodigde en aanbevolen apparatuur vindt u in het document Systeemeisen en richtlijnen werkplaats.


* Diagnoseprotocol dat binnen het nieuwe elektrische platform in alle auto's wordt gebruikt, te beginnen met modeljaar 2016 van de XC90.
** Diagnoseprotocol dat op overige bestaande platforms door auto's wordt gebruikt.