Rapporteren via TIE

TIE (Technical Information Exchange) is een tool voor het verwerken van rapportages over fouten en afwijkingen en de communicatie tussen onder andere onafhankelijke werkplaatsen en verkoopbedrijven. Het belangrijkste doel van TIE is een veel efficiëntere communicatie en daardoor kortere doorlooptijden. TIE is geïntegreerd met VIDA om zo te fungeren als stevige basis voor de dagelijkse werkzaamheden. Alle afwijkingen met betrekking tot auto's, serviceproducten, onderdelen en accessoires moeten worden gerapporteerd via TIE. Voor onafhankelijke werkplaatsen is TIE geïntegreerd met VIDA bij aankoop via TIS.

Het adres van TIE is: https://tie.volvocars.biz. Meld u aan met uw VIDA-gegevens. TIE kan ook worden geopend door een fout te melden via het menu rechtsboven in VIDA. TIE kan alleen worden geopend wanneer u over een geldig VIDA-abonnement beschikt.

Lees voor meer informatie en instructies over TIE het document Snelgids voor TIE.

Pdficon Snelgids voor TIE

VIDA maakt logbestanden aan die kunnen worden gebruikt voor het rapporteren van fouten e.d. Het document Logbestanden in VIDA bevat informatie over de belangrijkste logbestanden.

Pdficon Logbestanden in VIDA