VIDA-instructies

VIDA Help
VIDA Help is er vooral op gericht om de diverse functies van VIDA te beschrijven en licht toe hoe bepaalde taken moeten worden uitgevoerd. VIDA Help is contextgevoelig, wat inhoudt dat bij het openen van het helpbestand de meest relevante informatie wordt geopend. Klik op het pictogram rechtsonder in VIDA of druk op F1 op uw toetsenbord om VIDA Help te openen met de relevante instructies voor het scherm waarin u op dat moment werkt.

Wanneer u VIDA Help hebt geopend, kunt u gebruik maken van de inhoudsopgave, de index of de zoekfunctie om naar de gewenste informatie te zoeken.

VIDA Release Notes
Release notes bevatten informatie over updates van toepassingen in VIDA-releases. De release notes worden in de rechte kantlijn weergegeven onder de tab Home in VIDA. Door op de kop van een release note te klikken verschijnt de gedetailleerde inhoud van de note in een pop-upvenster.