Abonneren op VIDA

Een VIDA-abonnement bestaat uit een verzameling pakketten die bepalend is voor de inhoud en de functionaliteit. Zo bestaat het reserveonderdelenpakket bijvoorbeeld uit reserveonderdelendocumenten en de onderdelenfunctie in VIDA. Lees voor een overzicht van alle beschikbare VIDA-pakketten het document Instructie VIDA-abonnement. Op dit document, aangevuld met de inhoud van deze website, vindt u alle informatie die u nodig hebt voordat u een VIDA-abonnement neemt.

Een abonnement wordt altijd voor een bepaald aantal licenties aangekocht. Het aantal licenties bepaalt het aantal gebruikers dat gebruik kan maken van het abonnement en daarvan deel kan uitmaken. Voor elke licentie kan er een gebruiker bij VIDA worden aangemeld. De gebruikersaccounts in VIDA zijn persoonlijk. Als u bijvoorbeeld twee VIDA-licenties hebt, kunt u twee gebruikers in het abonnement opnemen, d.w.z. een per licentie. Zo nodig kunnen beide gebruikers op hetzelfde VIDA werkstation bij verschillende sessies zijn aangemeld.

Abonnement en licentie zijn eigendom van Volvo Cars en worden aan de licentiehouder toegekend onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in deVIDA-licentieovereenkomst. Vervreemding door middel van bijvoorbeeld sublicenties of verkopen is strikt verboden.

Om met VIDA te gaan werken, hebt u een geldig account nodig. VIDA bestelt u in de Volvo Cars Technical Information Shop (TIS). Kijk voor meer informatie op de TIS-tab.

Kijk voordat u een VIDA-abonnement neemt eerst goed naar uw eigen situatie. Welk abonnement heeft uw werkplaats nodig?

 

Pdficon Instructie VIDA-abonnement