Auteursrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd 2021 Volvo Car Corporation (of zijn dochtermaatschappijen indien vermeld en/of licentienemers), SE-405 31 Göteborg, Zweden. Alle rechten worden voorbehouden. Informatie op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, beeld en geluid, mag, behoudens voor strikte privédoeleinden of uit hoofde van andersluidende bepalingen, niet worden gereproduceerd, overgebracht, verdeeld of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volvo Cars. Wijzigingen ten aanzien van de inhoud van deze website zijn uitdrukkelijk verboden. Sommige onderdelen van de website bevatten beelden ten aanzien waarvan de leverancier van het onderdeel auteursrechthebbende is.

Merken
Tenzij anders aangegeven op deze website zijn afgebeelde merken, bedrijfslogo's en emblemen onderworpen aan de handelsmerkrechten van Volvo Trademark Holding AB en/of Volvo Cars.